רואה חשבון
רואה חשבון
ספטמבר 9, 2020
פתיחת חברה בע"מ
פתיחת חברה בע”מ
ספטמבר 13, 2020
Show all

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור

כל העסקים, לרבות עסקים קטנים כמו עוסקים המסווגים כעוסק פטור במס ערך מוסף,  מחוייבים בהגשת דוח שנתי למס ההכנסה.

דוח שנתי לעוסקים פטורים אפשר להגיש באופן פיזי ובתקופת הקורונה ניתן היתר להגיש גם באופן מקוון דרך האתר של רשות המיסים.

על מנת להגיש דוח שנתי לעוסק פטור יש צורך בטופס 1301, בטופס יש לרשום פרטים אישיים ולפרט את כל ההכנסות מכל סוג שהוא (כולל הכנסות פטורות ממס) שהיו בשנת המס.

דוח שנתי לעוסקים פטורים יש להגיש עד התאריך ה-30.4 לכל המאוחר. במידה שהדוח אינו מוגש עד לתאריך זה, יאלץ העוסק הפטור לשלם קנסות.

אם העוסק הפטור מיוצג על ידי רואה חשבון, הוא יכול ליהנות מהאורכות האוטומטיות של הרואה החשבון אשר עומד במכסות ההגשה המוטלת עליו ובכך להמנע מקנסות גם אם הדוח הוגש במועד מאוחר יותר.

חלקיו של טופס 1301

טופס 1301 כולל 3 חלקים: בחלקו הראשון של הטופס נדרש העוסק הפטור לרשום פרטים אישיים ופרטים כלליים על העסק.

כמו כן, יש למלא פרטים של בן או בת הזוג והכנסותיו/ הכנסותיה, לרבות האופן בו בני הזוג מנהלים את חשבונותיהם. בנוסף, יש לדווח על הכנסות נוספות, כמו למשל: עסקאות בחו”ל ונכסים.

בחלק השני על בעל העסק למלא פרטים על הכנסתו האישית מכל הסוגים לרבות הכנסה ממשכורת וכן ההכנסה החייבת מהעסק. (הכנסה חייבת משמעה מחזור הכנסות מלקוחות בניכוי הוצאות מוכרות). 

סך ההכנסה החייבת במס מכל המקורות תיקבע את גובה מס ההכנסה וגובה החבות בביטוח לאומי שעל בעל העסק לשלם לרשויות.

יש לרשום את ההכנסה החייבת שנקבעה לפי המחזור העסקי בשנת המס ללא המע”מ (עוסק פטור לא גובה מע”מ מלקוחותיו) ובניכוי ההוצאות המוכרות בחוק.

יש לציין כי גם עוסק פטור רשאי לנכות מהכנסתו הוצאות רבות למרות שלא רשאי לקזז מע”מ של הוצאותיו.

בהמשך, יש למלא את הסכום הכולל של המחזור העסקי לשנת המס. 

(יש לציין כי על העוסק הפטור לדווח פעם בשנה עד 31 בינואר בגין השנה שחלפה את מחזור עסקאותיו למס ערך מוסף ורצוי לבדוק כי המחזור שדווח למע”מ תואם לנתונים בדוח השנתי המוגש למס הכנסה).

בחלק האחרון של הטופס יש למלא פרטים שמעניקים לבעל העסק נקודות זיכוי בהתאם למאפיינים שונים.

בין הנושאים עליהם יש להשיב ניתן לציין: מספר ילדים מתחת לגיל 18, תשלומי מזונות, תרומות ופרטים נוספים. כמו כן, יש למלא ניכויים אישיים: דמי ביטוח לאומי כעצמאי, תשלומים שהועברו לקרנות השתלמות ביטוח אובדן כושר עבודה וקרנות פנסיה. את הניכויים והזיכויים מחשבת רשות המיסים.

מסמכים שיש לצרף לדוח שנתי לעוסקים פטורים

ישנם מסמכים רבים שעל העוסק הפטור לצרף לדוח השנתי, מסמכים אלו כוללים: דוח התאמה לצורכי מס, דוח רווח והפסד, אישורים שנתיים אודות ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ואישורים נוספים בגין הפקדות שבוצעו באותם ביטוחים במהלך השנה ובמידה שישנו מקור הכנסה ממשכורת, יש להגיש טופס 106 המתקבל מהמעביד בדרך כלל בחודש אפריל בגין השנה שחלפה. 

כמו כן, יש להגיש אישורים שנתיים על רווחים, כמו למשל: רווחים ממכירת ניירות ערך ו/או הכנסות משכר דירה למגורים אם יש.  

בנוסף, נדרש בעל העסק להגיש אישור שנתי על תשלומים לביטוח לאומי, ניכוי מס במקור מלקוחות וכן אישורים שנתיים שניתנו למשל מביטוח לאומי על קצבאות מחליפי שכר: דמי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה ודמי פגיעה במקרה של תאנת עבודה.

כמו כן, ניתן להגיש קבלות מקוריות על תרומות שהועברו למוסדות מוכרים כדי לקבל את הטבת המס. 

במידה שאתם מעוניינים לקבל סיוע עם דוח שנתי לעוסק פטור ולחסוך לעצמכם זמן יקר ולהיות בטוחים שהדוח ממולא בהתאם לחוק, אתם מוזמנים לפנות אל המשרד שלנומשרד אמיר קינן רואה חשבון ונשמח לעמוד לשירותכם.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

five × 4 =

//]]>